fbpx

מנהיגות בניהול עסקי וארגוני

מהי מנהיגות, מהי מנהיגות אסטרטגית                                  

מנהיגות מוגדרת בעשרות ואולי מאות ביטויים והגדרות אולם לכולן מכנה משותף אחד…. מנהיגות היא אופן חשיבה והתנהלות של מנהיג בנסיונו לשכנע קבוצת אנשים להשיג מטרה משותפת, מנהיגות=אמנות ההתנהגות. מנהיגות יעילה נדרשת לתמהיל של הרבה כישורים ויכולות שמניבים שרשרת תגובות במערכות יחסים, עם מונהגים, ובמצבים משתנים, ובראש וראשונה מנהיגות היא היכולת להשפיע על אחר/ים לטובת מטרה מוגדרת, במהותה מנהיגות היא אסטרטגיה חברתית בפעולה…

מנהיגות אסטרטגית בניהול עסקי וארגוני

העתיד של כל עסק או ארגון תלוי במידה רבה ומכרעת באיכות מנהיגו.          

….מנהיגות איננה מישרה או תפקיד. מישרה או תפקיד מוענקים לך…אבל זו ההתנהגות שלך “שתרוויח לך ביושר” את הכבוד הראוי לך. מנהיגות היא גישה, פעולות-גומלין וההתנהגות במערכת יחסים שבין מנהיג למונהגים. מנהיג יעיל נבחן עפ”י התוצאות, ועליו להפעיל קבלת החלטות נכונה, כישורים וכוח מנטלי כדי להוביל להשגת המטרות והיעדים של הארגון.
מכאן שמנהיגות אסטרטגית עושה שימוש שיטתי באסטרטגיה , בתהליכי קבלת ההחלטות, מושגים טכניקות עקרונות פעולה ומיקוד בניהול עפ”י יעדים ותוצאות  בעסקים וארגונים, תוך “גזירה” של תכנית העבודה ותהליכי הביצוע מן התוצאות.
אסטרטגיה היא לא רק כלי ניהול המשמש את המנהיגים המחזיקים בתפקידים עם סמכות אבל גם כן ובעיקר שיטה של מנהיגות אינטראקטיבית המבהירה מטרות וסדרי עדיפויות, מגייסת מוטיבציה ומשאבים, וכן קובעת כיוונים לעתיד.

מנהיגות אסטרטגית יודעת לתרגם ערכים לעקרונות פעולה, חזון למציאות, מכשולים לחדשנות, וסיכונים להצלחות.אסטרטגיה עסקית היא מרתון, ולשם כך נדרש המנהל להוביל את המהלך הזה באופן עקבי ומקרוב, להיות עם היד על הדופק להחליט ולהניע בהתאם לתכנית. 

תפקידו של המנהיג האסטרטגי בארגון בעת הטמעת תכניות אסטרטגיות.

כפי שהזכרנו לא מעט בפוסטים שלנו, כל הטמעה של תכנית אסטרטגית מחייבת שינוי ארגוני ולעיתים הוא רדיקלי. תכניות אסטרטגיות יצליחו רק אם עובדי העסק או הארגון יעשו מה שמתחייב מהם, והטמעת אסטרטגיה בארגון היא לעיתים מלאכה די קשה. ללא מנהיגות אפקטיבית הסיכון הוא כי לאנשים בארגון יהיה ספק לגבי המטרות או חוסר מוטיבציה להוציא לפועל את התכנית.

לאחר אבחון של המצב הקיים במונחים של ביצועים כלכליים ויעילות ארגונית, קבלת החלטות על הכיוון הרצוי לארגון/עסק ובחירת התכנית האסטרטגית הנכונה מגיע תפקידו של המנכ”ל להוביל את הארגון על כל עובדיו ליעדים והמטרות שנקבעו. לעיתים הטמעת התכנית והפעלתה מונחת על כתפיהם של מנהלים מכל הדרגים. שלושה תחומי מפתח הם קריטיים להצלחתו, האחד המבנה הארגוני לרבות ההנהלה, השני הוא הטכנולוגיה מערכות מידע ובקרה והשלישי איכות ההון האנושי ומשאבי הארגון. שלושת התחומים אלו חייבים להיות מסונכרנים ומתואמים ביניהם ושלושתם לאסטרטגיה הכוללת.

ישנם מספר מודלים למנהיגות אסטרטגית ואולם שלושה נתונים הכרחיים לביצוע מוצלח של הטמעת אסטרטגיה בשינוי ארגוני:

    • חזון ארגוני ברור שממנו “נגזרה” התכנית האסטרטגית
    • השגת מחויבות ומוטיבציה אצל העובדים להשיג את מטרות התכנית
    • המנהיג חייב להנהיג ולהוות דוגמא לעיני כל ולהסביר את תכנית הפעולה ותוצאותיה ככל שיידרש

איך להשפיע על אנשים ללכת אחריך, איך לגייס אנשים להיות שותפים למימוש החזון שלך ולהשגת מטרות מתוך בחירה חופשית… מנהיגות היא נלמדת ועליך לעבור מספר שלבי התפתחות כדי להיות “מאסטר” ברמה הגבוהה ביותר.
צור קשר עכשיו ונצא יחד למסע בניית המנהיגות שלך.

contact page