fbpx

פיתוח ארגוני אסטרטגי

לכל ארגון מטרה וייעוד מוגדרים מראש בעת הקמתו, ואולם בעיות, קשיים בתהליכים ובביצועים גורמים לכשל מערכתי בהשגת התוצאות. אנו נותנים מענה הולם ומקיף לשיפור ביצועים והישגיות. החל מזיהוי הבעיות, ניתוחן ומציאת פתרונות. בעיקרון האסטרטגיה ומטרות הארגון הופכות למעשה לכלי ניהולי שממנו נגזרים התהליכים המבנה הארגוני ואיכות ההון האנושי שיובילו למיקסום תוצאות והצלחת הארגון/עסק.

פיתוח ארגוני אסטרטגי

ארגונים זקוקים לכוח עבודה מיומן, גמיש ומגיב כדי לשרוד ולשגשג בשווקים התחרותיים של ימינו.
ניהול יעיל ממוקד תוצאות הוא המפתח להצלחת הארגון וליכולתו לעמוד בדרישות העסקיות המשתנות.

פיתוח ארגוני, תהליך לא פשוט ולפעמים בלתי נמנע, כדי להתאים את הארגון לאתגרים ולסביבה בה הוא פעיל. התהליך כרוך בשינויים, באווירה לחוצה ומתוחה, ולעיתים גם במאבקים פנים ארגוניים ולחצים מבחוץ.
לפעמים השינויים בארגון נכפים בהתרעה קצרה עקב אירועים בלתי צפויים או מפתיעים ועל הארגון להיערך מיידית למצב חדש.
לא רק מיפוי המבנה הארגוני על הפרק, אלא גם ובעיקר האופן שבו הארגון מתואם עם כל ההיבטים האחרים, תיפקוד העובדים, פעולות ותהליכים ואסטרטגיות פנים ארגוניות. אבל בעיקר איך ה-Internal וה-External’ מסונכרנים, כלומר כיצד הארגון על יכולותיו ומשאביו מתואם עם האסטרטגיה שלו.
ומכיון שהגלגלים היחידים שמניעים את הארגון הם ההון האנושי שבו, חלק ניכר מהתהליך הוא סביב ההיבט האנושי חברתי, ההנהלה והתרבות הארגונית, והאיטרקציה של ההון האנושי עם הטכנולוגיה והאסטרטגיה הארגונית. התהליך משלב בנוסף שיטות מתחומי הכלכלה ההתנהגותית ומדעי ההתנהגות.
כאשר ניגשים לבניית הפיתוח הארגוני, נקודת המוצא תהיה האסטרטגיה הארגונית, קרי מה התוצאות המדידות שבכוונתנו להשיג בכל שלב בהתפתחותו ופעילותו של הארגון. מתוצאות אלו ייגזרו כל שלבי העיצוב מחדש ובניית הארגון על כל מרכיביו להשגת התוצאות הרצויות.

אנחנו מתמחים בייעוץ ופיתוח ארגוני-אסטרטגי בעולם בו חברות רבות עוברות שינויים משמעותיים, והעובדים נאלצים להתמודד בתנאי לחץ ואווירה שונה מבעבר. תחום הפיתוח הארגוני הוא גדול מאוד ומורכב. לכן, ב-מתודע עושים שימוש במגוון רחב של נושאים שיטות ותהליכים לשיפור היעילות ולהביא לתוצאות הרצויות.
נושאי הליבה בפרוייקטים שלנו, לרבות התערבות באימון הדרכה והטמעה וכצעד משלים להתאמה עם התכנית האסטרטגית :
♦תהליכי שינוי מבניים ♦ תרבות ארגונית ♦  פיתוח הון-אנושי בכל הרמות  ♦ ניהול והנהלה  ♦ עיצוב מחדש BPR ♦ תקשורת ותיאום ♦ מיקוד בלקוח הסופי ♦
מטרות נוספות לחיוניותו של התהליך יושגו כדי לאפשר לארגון התחדשות עקבית לטווח ארוך והטמעת שיטות לפתרון בעיות

 

contact page

 

המשך לקרוא על אסטרטגיה עסקית וארגונית המשך לקרוא על מהי אסטרטגיית ה”מתודע”