fbpx

שיווק, אסטרטגיה שיווקית

הצלחתו של העסק/ארגון ובמיוחד של המנכ”ל וחברי ההנהלה נמדדת עפ”י התוצאות, קרי מעמדו בשוק והכנסותיו. מנהל/י העסק יביא לידי ביטוי יחסי גומלין אלו ברוב המכריע של העסקים בהגדרת חזון/ייעדי העסק או של הארגון ושיהיו מדידים במונחים שיווקיים. המפתח להצלחתה של אסטרטגיה שיווקית הוא בראש וראשונה בהבנת מעמדו של העסק ביחס למתחרים, והבנה יסודית של צרכי הלקוחות.

שיווק ומכירות
אסטרטגיה שיווקית ומיתוג

אסטרטגיה שיווקית היא האסטרטגיה המובילה והחשובה ביותר בעסקים וארגונים ולהצלחתה חשיבות מכרעת.                                 

מתחילת המילניום השתנתה סביבת השיווק בסדרת שינויים דרמטיים ומרחיקי לכת בצורת הופעתם של מה שבמכון-מתודע אנו מכנים “הצרכן החדש” ו”התחרות החדשה “. ה”צרכן החדש” הזה הוא בדרך כלל הרבה יותר תובעני, הרבה פחות נאמן ויותר מתלונן מאשר בעבר, בעוד ה”תחרות החדשה” היא לעתים קרובות הרבה פחות צפויה ולעתים קרובות קיצונית יותר ויותר מאשר בעבר.
באותו זמן מטבע הדברים גם הסביבה העסקית השתנתה, עקב אירועים גלובליים והופעתן של טכנולוגיות ומערכות מידע חדשות ואיתן האסטרטגיות השיווקיות השתנו, התעדכנו ומתעדכנות כל הזמן.

אסטרטגיית השיווק “מתודע” מאופיינת על ידי: א. ניתוח הסביבה העסקית והגדרת צרכי הלקוח הספציפיים ב. התאמת פעולות/מוצרים למגזרי לקוחות מוגדרים ג .הטמעת ויישום תוכניות פעולה שמשיגות עמדה תחרותית ברורה.
מכאן, אסטרטגייה שיווקית זו מתייחסת לשלושה מרכיבים – לקוחות, מתחרים ותהליכים פנימיים בעסק.
האסטרטגיה מביאה בחשבון את יכולות העסק, משאבים, ומיצובו בסביבה העסקית. מתוקף היותה כלי להשגת תוצאות מדידות, בבניית התכנית השיווקית והמיתוג אנחנו נלך מן הסוף להתחלה.

בנוסף מתוקף היותם של שלושת המרכיבים ,שהוזכרו לעייל, דינמיים ומשתנים אנחנו מקפידים בתכנית הפעולה על נהלים וטכניקות להתאים את התכנית לשינויים צפויים, כך שהתכנית תבטיח המשכיות לטווח ארוך ולקוחות מרוצים, שזה עסק מרוצה ומצליח.
חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהאסטרטגיה השיווקית שאנחנו בונים במתודע הוא מנגנון פיקוח ובקרה על ביצוע התכנית ומדידת התוצאות, שיביאו למימוש האסטרטגיה, בכל שלב, ובנוסף למנגנון זה תפקיד מכריע והוא לזהות מגמות, הזדמנויות ואיומים בשלב מוקדם מאוד, ובהתאם לנתונים החדשים, התאמה של המבנה ארגוני והחשיבה הניהולית-אסטרטגית לתגובה מהירה וחכמה. מיומנות זו חשובה ביותר ומכיון שהיא כוללת שינויים ארגוניים ותהליכיים אנחנו במתודע “מטפלים” באספקט זה במסגרת האסטרטגיה העסקית הכוללת.

כפתור קשר מתודע
המשך לקרוא על אסטרטגיה עסקית וארגונית המשך לקרוא על מנהיגות אסטרטגית בניהול עסקי וארגוני