תכנית עסקית מול תכנית אסטרטגית

תכנית עסקית מול תכנית אסטרטגית

לעיתים קרובות יש הרבה בלבול ביחס להבדל בין תוכניות עסקיות לתוכניות אסטרטגיות. ולמען האמת, הם דומים במובנים רבים. בשני המקרים אתה מתחיל במחקר פנימי וחיצוני ( “סריקה”) כדי לקבל בהירות ומיקוד לגבי הכיוון הטוב ביותר לארגון והיכן ההזדמנויות הטובות ביותר שלו כדי להצליח.

למעשה ניתן להגדיר באופן סימלי שתכנית אסטרטגית היא “מפת דרכים”-ארוכת טווח ומפורטת לעסק שעל פיה יש לפעול כדי להשיג את החזון, מטרות ויעדי הארגון. כלומר היא מפרטת שאלות של “איך” “מי” ו”מתי”, ברמת החשיבה המופשטת והאידאלית, איך עליך לנהוג ולפעול כדי להשיג את מטרותיך.

תכנית עסקית היא למעשה נגזרת של התכנית האסטרטגית. קצרת טווח ומסמך ראשוני יותר (תמונה עדכנית ומציאותית יותר-ותשובה לשאלות ה”מה”) שבדר”כ כאשר העסק שלך זקוק למימון או השקעה והתכנית העסקית מכילה תשובות לכל שאלות המפתח שהגורם בצד השני עשוי לשאול אותך, מסכמת במדוייק “מהו” למעשה העסק שלך, כל המוצרים והשירותים יפורטו,  והסבר משכנע מדוע הבקשה שלך הינה הגיונית-נכונה  ומתקיימת היתכנות סבירה להשגת היעדים והמטרות שאתה מציג.

הבדל נוסף מהותי הוא בשאלת ה-“מי”.
כפי שכבר אמרתי למעלה, התוכנית האסטרטגית מציגה את מפת הדרכים והמשאבים הנדרשים להשיג את היעדים. (תשובות לאיך ומתי)
התוכנית העסקית חיבת לכלול פירוט של כוח-האדם שיפעיל את העסק וערכו המוסף (ה”מי”) ולשכנע שיש בכוחו/אפשרותו להשיג את היעדים הנדרשים.
מי הם המתחרים שלך בשווקי היעד, כיצד תתחבר לשווקי היעד
מי הם הלקוחות שלך, מה הצרכים שלהם, איך תתבצע התקשורת איתם
(כל התשובות לשאלת ה”מי”).

בשורה התחתונה, התוכנית האסטרטגית היא תוכנית הפעולה “ארוכת הטווח” של העסק שלך. זו המשימה, אבני הדרך והצעדים הדרושים בכדי להניע את העסק שלך קדימה לקראת ההצלחה המיוחלת. בדרך כלל תוכנית אסטרטגית מסודרת לתקופה של 4-5 שנים.

תכנית עסקית היא קצרת טווח 2-3 שנים וניתן לכנות אותה בשפת העוסקים בתכנון וניהול אסטרטגי כ”יעד המרכזי” הראשוני ועיקרה הוא המיקוד הייחודי שלה בכדאיות שוק והצד התפעולי.מכאן שתכנית עסקית טובה ומקיפה כוללת תכנון שיווקי, פיננסי ותפעולי.

גם התכנית העסקית וגם התכנית האסטרטגית חייבים להיות נוכחים בכל עסק או ארגון ולבחון בתהליך בקרה אחת לרבעון את התאמת התוצאות לתכניות, ובמיוחד באירועים חשובים כמו כניסת מתחרה לשוק, מוצר חדש שמאיים, שינוי פתאומי בתזרים החברה ומקרים דומים.

אנחנו לרשותכם בכל שאלה או עניין/בעיה הדורשת הבהרה או פתרון