fbpx

מתודע-האסטרטגיה המשולבת האישית-אומנות ההצלחה

“האימפריות של העתיד הן האימפריות של השכל” (ווינסטון צ’רצ’יל) הטכניקה המושלמת של מודל האסטרטגיה האישית-“מתודע”- חלק II האסטרטגיה המנטלית והאסטרטגיה החברתית- שילוב סוציופסיכולוגי עם עקרונות אסטרטגיים, להגברת יעילות ומיקסום תוצאות.האסטרטגיות מיושמות ומתורגלות באימון אישי מנטלי של מתודע. כפי שתיארתי בפוסטים קודמים, ,תהליך בניית תכנית אסטרטגית הינו תהליך חשיבה, תכנון וביצוע, במטרה לפתור בעיות ולמקסם תוצאות בכל תחומי החיים והעסקים,…

Read More