fbpx

להפוך מיתון לצמיחה ואיזון

להפוך מיתון לצמיחה ואיזון מכון מתודע אסטרטגיה

כיצד להתמודד ולהפוך מיתון לצמיחה ואיזון בתקופה של אי וודאות כמו בקורונה ניתוח ההתאוששות של עסקים ברמה הגלובלית בשנה האחרונה מראה בבירור כי למרות השנה הקשה הרבה עסקים התאוששו מהר מן הצפוי, וחלק מן המגזרים בכלכלות רבות הראה התאוששות וחזרה לרמה לפני משבר המגפה. שנת 2021 צפויה להיות שנת צמיחה (אמנם קטנה יותר) ברוב ארצות העולם המערבי. התוצר המקומי…

Read More